Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 11 2017

gunsnflowers
Reposted fromtfu tfu viakomplikacja komplikacja

March 11 2017

March 10 2017

gunsnflowers
5539 c06c 500
Reposted fromlejibet lejibet

March 08 2017

gunsnflowers
7868 ee60 500
Reposted fromkejtowa kejtowa viaczarnakotka22 czarnakotka22

February 17 2017

gunsnflowers
6294 cdfa
Reposted fromgabrynia gabrynia viasucznik sucznik

June 04 2015

gunsnflowers
1486 889c 500
Pan Marek Piekarczyk

February 28 2015

gunsnflowers
2306 a7c9
Reposted fromLittleJack LittleJack viaso-so so-so
gunsnflowers

February 22 2015

gunsnflowers
8222 206c
Reposted fromasiuniaxx asiuniaxx viawordshurt wordshurt
gunsnflowers
7737 4d8a
Reposted frommephedron mephedron viaviolator violator

February 21 2015

gunsnflowers

October 28 2014

gunsnflowers
4463 6a0e
Reposted fromhalfjohn halfjohn

October 27 2014

gunsnflowers
7530 90c7
Reposted fromnieEstetyczna nieEstetyczna
gunsnflowers

October 19 2014

gunsnflowers
7092 1676 500
Reposted fromflamesoflove flamesoflove

October 18 2014

gunsnflowers
0889 f604
Reposted fromflamesoflove flamesoflove

October 12 2014

gunsnflowers

Brad Pitt o swojej żonie... pięknie i wzruszająco:

"Moja ukochana zachorowała. Stała się nerwowa ze względu na problemy w pracy, życie osobiste, niepowodzenia i dzieci. Schudła 15 kg i ważyła zaledwie 45 kg. Wyglądała na wychudzoną i bez końca płakała. Daleko jej było do szczęśliwej kobiety. Cierpiała na uporczywe bóle głowy, bóle serca, bóle nerwowe w plecach i żebrach. Nie mogła spać, zasypiała dopiero nad ranem i cały dzień czuła się zmęczona. Nasz związek stanął pod znakiem zapytania. Jej uroda gdzieś uleciała pozostawiając ją w samotności. Sińce pod oczami pogłębiały się, jej głowa się trzęsła, a ona sama przestała o siebie dbać. Odrzucała propozycje filmowe, nie przyjmowała żadnej roli. Straciłem nadzieję i zacząłem się zastanawiać nad separacją…

Ale wtedy zadecydowałem się działać. Przecież miałem najpiękniejszą kobietę na świecie. Piękność, do której wzdycha połowa mężczyzn i kobiet na ziemi, a ja byłem tym, który ma przywilej zasypiać u jej boku i ja przytulać. Zacząłem ją zasypywać kwiatami, pocałunkami, komplementami. Zaskakiwałem w każdej minucie. Dawałem prezenty I żyłem dla niej. Publicznie się wypowiadałem jedynie o niej. Skupiłem się wyłącznie na niej. Chwaliłem przed nią samą, a także przed przyjaciółmi. Nie uwierzycie, lecz ona rozkwitła. Poczuła się lepiej. Przybrała na wadze, jej nerwowość stała się przeszłością, a ona sama pokochała mnie mocniej niż kiedykolwiek. Nie miałem pojęcia, że może kochać aż tak mocno.
I wtedy zrozumiałem ważną rzecz: kobieta jest odzwierciedleniem mężczyzny. Jeśli prawdziwie ją kochasz, stanie się dla ciebie wszystkim.”
Brad Pitt

Reposted fromdreamerr88 dreamerr88
gunsnflowers
6372 f3e8
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viaamilamija amilamija
gunsnflowers

October 10 2014

gunsnflowers
6690 35d4 500
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viasoup95 soup95
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl